Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1975 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Π. και Α. Κυριακού το 1976.  Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος με Υφηγητές τους  Χ. Μπαρτσόκα, Κ. Σινανιώτη, και Δ. Αλεξίου.

περισσότερα