ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ( 1535) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 00164
τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου: 213 200 9000