Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132009186, 2132009198
www.developunit.gr


Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ιδρύθηκε το 1992  με την  καθοδήγηση και υποστήριξη του αείμνηστου Ακαδημαϊκού-Καθηγητού Ν. Ματσανιώτη. Σήμερα λειτουργεί   στην  Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων "Π&Α Κυριακού" σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, βάσει διεθνώς καθορισμένων προδιαγραφών.
 
Στη  Μονάδα γίνεται διαγνωστική διερεύνηση και παρακολούθηση παιδιών που εμφανίζουν αναπτυξιακά προβλήματα. Εξετάζονται παιδιά όλων των ηλικιών, από την νεογνική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Ειδικότερα αντιμετωπίζονται παιδιά που εμφανίζουν  αναπτυξιακές διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, μάθησης, γνώσης, κίνησης, προσοχής και συμπεριφοράς. Ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα, διαγιγνώσκονται  ευφυή, χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά και ανιχνεύονται έγκαιρα αποκλίσεις της ανάπτυξης  από το φυσιολογικό .
 
Μέχρι σήμερα έχουν εκτιμηθεί και παρακολουθούνται συστηματικά περισσότερα  από  15.000 παιδιά,  ηλικίας 1 μηνός  έως  18 χρόνων, σε μεμονωμένες πολλαπλές και συνδυασμένες συνεδρίες που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 2500- 3000 εξετάσεις το χρόνο .
 
Στη Μονάδα εκπαιδεύονται  σε θέματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, ειδικευόμενοι παιδίατροι και επαγγελματίες υγείας και οργανώνονται περιοδικά μετεκπαιδευτικές ημερίδες που απευθύνονται σε παιδιάτρους.
 
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου, διεξάγονται Ετήσια Επιμορφωτικά Σεμινάρια  Ειδικής Αγωγής για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.  Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 8 ετήσια σεμινάρια και έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί.
 
Στα  πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Μονάδας συμπεριλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την προσαρμογή στα ελληνικά  των αναγνωρισμένων διεθνών δοκιμασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γλωσσικές μελέτες σπάνιων ειδικών διαταραχών, πρωτοποριακές εφαρμογές γενετικών μεθόδων στην διερεύνηση της νοητικής υστέρησης, μελέτη της  γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών με HIV λοίμωξη και της ψυχοκινητικής εξέλιξης παιδιών που γεννήθηκαν μετά από  προεμφυτευτική εξωσωματική  γενετική τεχνική (PGD ) κ.α
 
Παράλληλα δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε νέες πρότυπες αναπτυξιακές δοκιμασίες σταθμισμένες σε  ελληνικό πληθυσμό, με πιο πρόσφατη την Δοκιμασία Επικοινωνίας « παῖς » για την πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας στη χώρα μας.
 
Κατά τη διάρκεια της 24ετούς λειτουργίας της, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναπτύχθηκε  σε  Κέντρο Αναφοράς της χώρας μας για παιδιά που εμφανίζουν αναπτυξιακά προβλήματα. Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και ποικίλες τιμητικές διακρίσεις αποτελούν δείγμα της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας .
 
 Υπεύθυνη της Μονάδας είναι η Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών του   εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής Αναπηρίας ( EACD ) κ. Λωρέττα Θωμαΐδου  με  25μελές προσωπικό  που περιλαμβάνει  ιατρούς, ειδικούς θεραπευτές, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό.
 
Για περισσότερες πληροφορίες
www.developunit.gr