Μονάδα Πνευμονολογίας

Η Μονάδα Πνευμονολογίας ιδρύθηκε και εξοπλίστηκε το 2001 υπό τη Διεύθυνση και με την υποστήριξη του Καθηγητή Θεμιστοκλή Καρπάθιου με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Διευθύντρια ΕΣΥ Πολυξένη Ταπραντζή. Η Μονάδα συμβάλλει  στην αντιμετώπιση παιδιών με σοβαρό ή ειδικό, οξύ ή χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που νοσηλεύονται στη Β΄ΠΠΚ και τις άλλες Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου. Παράλληλα, δύο φορές την εβδομάδα λειτουργεί Πνευμονολογικό Ιατρείο. Στο Πνευμονολογικό ιατρείο αντιμετωπίζονται  παιδιά που πάσχουν από χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, όπως άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, δυσκίνητους κροσσούς, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, υποτροπιάζουσες πευμονίες και  συγγενείς ανωμαλίες. Η  Μονάδα διαθέτει τον εξοπλισμό και την εξειδικευμένη γνώση για τη διενέργεια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας, όπως σπειρομέτρηση, ροόμετρηση, έλεγχο αντιστροφής, test κόπωσης,  έλεγχο πνευμονικών όγκων και διάχυσης. Υπολογίζεται ότι  στο ιατρείο εξετάζονται περίπου 700-1000 παιδιά ετησίως.

Στη Μονάδα εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί και ειδικευμένοι παιδίατροι  στην αντιμετώπιση παιδιών με αναπνευστικό πρόβλημα. Σε σταθερή βάση απασχολούνται ως άμισθοι συνεργάτες 1-2 παιδίατροι με ενδιαφέρον στην Παιδιατρική Πνευμονολογία ενώ οι υπηρεσίες του ιατρείου υποστηρίζονται και από μία νοσηλεύτρια.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, με υπεύθυνη την κα Π. Ξεπαπαδάκη