ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ( 1535) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 02639
τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου: 213 200 9000