Στόχοι και όραμα

Όραμα
Σταθερό όραμα της κλινικής μας είναι η παροχή άριστης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών, υψηλού βαθμού εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τα παιδιά, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στην Παιδιατρική.
 
Στόχοι
  « Το άρρωστο παιδί πάνω απ'όλα». Πρωταρχικός στόχος μας είναι η συμβολή στη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας  των μικρών ασθενών. Βασιζόμενοι σε αρχές όπως ο σεβασμός και η ενσυναίσθηση, και εργαζόμενοι ομαδικά στοχεύουμε στην παροχή υψηλού βαθμού εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον, επιδιώκουμε την αριστεία στην  εκπαίδευση των παιδιάτρων, των εξειδικευμένων στις υποειδικότητες της Παιδιατρικής, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας.  ενώ παράλληλα προσπαθούμε να αναπτύξουμε   πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα. Το πνεύμα λειτουργίας  της Κλινικής μας βασίζεται στην αρχή του ανθρωπισμού για το άρρωστο παιδί και την οικογένειά του.