Μονάδα Κλινικής Έρευνας Παιδιατρικών Λοιμώξεων


Η Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική κλινική διαθέτει Μονάδα Κλινικής Έρευνας Παιδιατρικών Λοιμώξεων, η οποία φιλοξενεί πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που αφορούν τις Παιδιατρικές Λοιμώξεις.

1) Efficacy and Immunogenicity Study of Quadrivalent Influenza Vaccine Administered via the Intramuscular Route in Healthy Children Aged 6 to 35 Months

2)  «Μία μονά τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική,  ελεγχόμενη με δραστική ουσία, δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας της κεφταζιδίμης και της αβιμπακτάμης σε σύγκριση με την κεφεπίμη, σε παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως κάτω των 18 ετών, με επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (cUTIs)»

3)  PERFORM ( PErsonalised Risk assessment in Febrile illness to Optimise Real life Management across the European Union)

4) Multi-centre European Study of major Infectious Disease Syndromes (PED-Mermaids)

http://www.cleoresearch.org/el/