Β΄ Παιδιατρική Κλινική

Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1975 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Π. και Α. Κυριακού το 1976.  Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος και Υφηγητές  οι Χ. Μπαρτζώκας, Κ. Σινανιώτης, και Δ. Αλεξίου ενώ  επιμελητές ήταν οι Π. Σπυρίδης, Π. Ζέης, Φ. Φιλιππίδης και Κ. Παππάς.
 
Στην Β΄ΠΠΚ  υπηρέτησαν στη συνέχεια  ως διευθυντές και οι Κ. Σινανιώτης, Ι. Μεσσαριτάκης, Θ. Καρπάθιος, Α. Κωνσταντόπουλος, Δ. Καφετζής και Χ. Μπακούλα. Σημερινή Διευθύντρια της Κλινικής είναι η Καθηγήτρια Μ. Τσολιά.
 
Η Κλινική σήμερα διαθέτει 55 κλίνες ασθενών γενικής Παιδιατρικής και 30 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογεννήτων (ΜΕΝΝ). Η Β΄ΠΠΚ στελεχώνεται από 12 μέλη ΔΕΠ  και 3 διευθυντές ΕΣΥ.  Το έργο της Κλινικής υποστηρίζεται από 55 νοσηλευτές και 3 προϊστάμενες. Στην Κλινική εκπαιδεύονται 25 Ειδικευόμενοι της Παιδιατρικής ενώ κάθε χρόνο εκπαιδεύονται περισσότεροι από 120 φοιτητές 11ου-12 ου  εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
 
Κάθε χρόνο νοσηλεύονται  3300 ασθενείς στη Β΄ΠΠΚ   ενώ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αντιμετωπίζονται 19000 παιδιά.  Στη  ΜΕΝΝ νοσηλεύονται κάθε χρόνο περίπου 300 πρόωρα και τελειόμηνα νεογέννητα με Παιδιατρικά ή Χειρουργικά προβλήματα.  Η Κλινική αντιμετωπίζει ένα ευρύτατο φάσμα περιστατικών γενικής Παιδιατρικής και όλων των υποειδικοτήτων ενώ αποτελεί κέντρο αναφοράς σοβαρών και ειδικών περιστατικών κυρίως από την κεντρική και νότια Ελλάδα αλλά και από ολόκληρη την χώρα.  Στο έργο της αυτό η Β΄ΠΠΚ υποστηρίζεται και από τις Χειρουργικές Κλινικές (γενικής Χειρουργικής, Ορθοπαιδικές, ΩΡΛ), από το Ογκολογικό Τμήμα καθώς και από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.
 
Εκτός από τις ειδικές Μονάδες η Β΄ΠΠΚ διαθέτει και δύο ερευνητικά εργαστήρια, το ερευνητικό Εργαστήριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας και το εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής . Στην Κλινική διεξάγεται ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει κλινική και μεταφραστική έρευνα. Η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται στην Κλινική, τις Μονάδες και τα ως άνω εργαστήρια αλλά και σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της Ευρώπης.  Κάθε χρόνο δημοσιεύονται περίπου  90 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.