Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογεννήτων

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1979 υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Παιδιατρικής Κ. Παπαδάτου και με Επιστημονικούς Υπεύθυνους τους Νεογνολόγους Κ. Παππά και Η. Δελλαγραμμάτικα. Από τότε λειτουργεί ανελλιπώς προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πάσχοντα υψηλού κινδύνου νεογέννητα πρόωρα και τελειόμηνα. Δέχεται περιστατικά από Μαιευτήρια κυρίως από την Αττική, την κεντρική και νότια Ελλάδα αλλά και νεογέννητα μέχρι την ηλικία των 14 ημερών τα οποία εξήλθαν από το Μαιευτήριο και παρουσίασαν στη συνέχεια πρόβλημα στο σπίτι καθώς και  νεογέννητα η μεγαλύτερα βρέφη που παραπέμπονται από άλλες ΜΕΝ με σύμπλοκα προβλήματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.
 
H Μονάδα Νεογεννήτων ευρίσκεται στον 2 ο όροφο της Β΄ πτέρυγας του Νοσοκομείου και ανήκει στην Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελούν 5 νεογνολόγοι  γιατροί του ΕΣΥ , 1 Επικουρικός γιατρός νεογνολόγος, 4 παιδίατροι εξειδικευόμενοι στην νεογνολογία και 2 ειδικευόμενοι στην παιδιατρική. Η δυναμικότητά της είναι 30 κλίνες εκ των οποίων οι 10 εντατικής νοσηλείας. Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας είναι σήμερα ο Διευθυντής ΕΣΥ Ι. Καπετανάκης.
Κατά παράδοση, από τη ίδρυση της, η ΜΕΝ έχει ελεύθερο επισκεπτήριο για τους συγγενείς Α βαθμού  όλο το 24ωρο ενώ  η ενημέρωση τους γίνεται καθημερινά σε τακτική βάση μετά το τέλος της επίσκεψης. Η  οικογένεια  αποτελεί  σημαντική  πηγή   υποστήριξης για το νεογέννητο και οι γονείς ενθαρρύνονται και εκπαιδεύονται στην ενεργή επαφή και συμμετοχή στη φροντίδας του νεογεννήτου (θερμομέτρηση, σίτιση,  ατομική  υγιεινή, φροντίδα καγκουρό, βοήθεια κατά τη διάρκεια των  διαφόρων  εξετάσεων  που  γίνονται  στο  νοσοκομείο κλπ). Έτσι το ελεύθερο επισκεπτήριο συμβάλει στην ισχυροποίηση του γονεικού δεσμού, την βελτίωση της νευροαναπτυξιακής εξέλιξης του νεογέννητου και στην  προετοιμασία  για  την ομαλή μετάβαση της φροντίδας του νεογέννητου, κατά την έξοδο  του  από τη ΜΕΝΝ, αποκλειστικά από την οικογένεια.

Ετησίως νοσηλεύονται 300-400 νεογέννητα πάσχοντα από ποικιλία νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων της νεογνικής ηλικίας και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας που ενδεικτικά την τελευταία  3ετία 2011-13 κυμαίνεται στο 3.8% . Μετά την έξοδό τους από την ΜΕΝ τα πρόωρα και υψηλού κινδύνου νεογέννητα  παρακολουθούνται μέχρι την ηλικία των 6 ετών σε ιατρείο διαχρονικής παρακολούθησης για   την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών διαταραχών στη νευροανάπτυξη τους εξέλιξη με στόχο την πρώΪμη και την συμβουλευτική παρέμβαση σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Επιπρόσθετα για τα νεογνά με σύμπλοκα-πολλαπλά προβλήματα υπάρχει μηνιαίως ιατρείο παρακολούθησης από διεπιστημονική ομάδα με στόχο τον συντονισμό και τη διασφάλιση της φροντίδας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του ασθενούς και της οκογένειας.

Η λειτουργία της κλινικής στοχεύει αφενός μεν στην νοσηλεία ασθενών που οι παθήσεις τους καλύπτουν όλο το φάσμα της νεογνολογίας, αφετέρου δε εκπαιδεύει τόσο σε  προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο επίπεδο φοιτητές και νοσηλευτές η ειδικευμένους παιδιάτρους (χορήγηση πλήρους εξειδίκευσης στην νεογνολογία ) ‘Αλλες επιστημονικές δραστηριότητες της Μονάδας συμπεριλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή   σε πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα (πχ, Micafungin study, Neomero, Rainbow study) και στο διεθνές δίκτυο καταγραφής νεογνικών λοιμώξεων NEONIN. Επιπρόσθετα γίνεται επιτήρηση λοιμώξεων (σχετιζόμενων με κεντρικούς καθετήρες),  συμμόρφωσης του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών και επιτήρηση της ορθής χρήσης αντιβιοτικών (antibiotic stewardship). Η κλινική συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα (συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες, επιστημονικές ημερίδες) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.