Πνευμονολογικό Ιατρείο

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, με υπεύθυνη την κα Π. Ξεπαπαδάκη

ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ( 1535) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ πρώτης εξέτασης : 07175 (Τρίτη)
τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου: 213 200 9000