Ιστορία

Η Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1975 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Π. και Α. Κυριακού το 1976.  Διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος με Υφηγητές τους  Χ. Μπαρτσόκα, Κ. Σινανιώτη, και Δ. Αλεξίου. Στην αρχική αυτή σύνθεση της  Κλινικής περιλαμβάνονταν ως επιμελητές  οι Π. Σπυρίδης, Π. Ζέης, Δ. Καφετζής, Φ. Φιλιππίδης και Κ. Παππάς και ως άμισθοι βοηθοί οι Γ. Λιάπη, Χ. Σταυρινάδης, Εμ. Καβαζαράκης και Β. Παπαδογιάννη.  
Στην Β΄ΠΠΚ  υπηρέτησαν στη συνέχεια  ως διευθυντές οι Καθηγητές Κ. Σινανιώτης, Ι. Μεσσαριτάκης, Θ. Καρπάθιος, Α. Κωνσταντόπουλος, Δ. Καφετζής και Χ. Μπακούλα. Σημερινή Διευθύντρια της Κλινικής είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Τσολιά.
 
Η Κλινική σήμερα διαθέτει 55 κλίνες ασθενών γενικής Παιδιατρικής και 30 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογεννήτων (ΜΕΝΝ). Η Β΄ΠΠΚ στελεχώνεται από 12 μέλη ΔΕΠ  και 8 Διευθυντές ΕΣΥ. Στην Κλινική εκπαιδεύονται 30 Ειδικευόμενοι της Παιδιατρικής ενώ κάθε χρόνο εκπαιδεύονται περισσότεροι από 120 φοιτητές 11ου-12 ου  εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
 
Κάθε χρόνο νοσηλεύονται  περίπου 3.500 ασθενείς στη Β΄ΠΠΚ   ενώ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αντιμετωπίζονται 20.000 παιδιά. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών αντιμετωπίζεται στα ειδικά ιατρεία.  Στη  ΜΕΝΝ νοσηλεύονται κάθε χρόνο περίπου 330-400 πρόωρα και τελειόμηνα νεογέννητα με παιδιατρικά ή χειρουργικά προβλήματα.  Η Κλινική αντιμετωπίζει ένα ευρύτατο φάσμα περιστατικών γενικής Παιδιατρικής και όλων των υποειδικοτήτων ενώ αποτελεί κέντρο αναφοράς σοβαρών και ειδικών περιστατικών κυρίως από την κεντρική και νότια Ελλάδα αλλά και από ολόκληρη την χώρα.  Στο έργο της αυτό η Β΄ΠΠΚ υποστηρίζεται και από τις Χειρουργικές Κλινικές (γενικής Χειρουργικής, Ορθοπαιδικές, ΩΡΛ), από το Ογκολογικό Τμήμα καθώς, από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αλλά και από τα Εργαστήρια του Νοσοκομείου.
 
Εκτός από τις ειδικές Μονάδες η Β΄ΠΠΚ διαθέτει δύο ερευνητικά εργαστήρια, το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής και το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. Στην Κλινική διεξάγεται ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει κλινική και μεταφραστική έρευνα. Η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται στην Κλινική, τις Μονάδες και τα ως άνω εργαστήρια αλλά και σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της Ευρώπης.  Κάθε χρόνο δημοσιεύονται περίπου 50-70 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.