Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΄ΒΠΠΚ

Η κλινική μας διατηρεί ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων οι οποίες αφορούν τους ασκούμενους φοιτητές, τους ειδικευόμενους στην παιδιατρική αλλά και τους παιδίατρους της κοινότητας. Όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου  " Ι. Παπαδάτος".
 
Μαθήματα φοιτητών
Πραγματοποιούνται καθημερινά (12:00-13:00). Υπεύθυνος για την οργάνωση του προγράμματος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Δ. Γουργιώτης. 

Μαθήματα ειδικευομένων
Πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη πρωί (8:00). Υπεύθυνη για την οργάνωση των μαθημάτων είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κ Κόσσυβα. 

Περιστατικό της Πέμπτης
Πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη μεσημέρι (13:00). Υπεύθυνη για την οργάνωση της δραστηριότητας είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ξεπαπαδάκη και η Επιμελήτρια Α' κ. Αμουντζά. Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα περιστατικά με ιδιαιτερότητες διάγνωσης. Η δραστηριότητα είναι ανοικτή στο ιατρικό κοινό. 

Βιβλιογραφική ενημέρωση
Πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Δευτέρα μεσημέρι (13:00). Υπεύθυνη για την οργάνωση της δραστηριότητας είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Σολδάτου. Παρουσιάζονται και αναλύονται ενδιαφέροντα άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η δραστηριότητα είναι ανοικτή στο ιατρικό κοινό.