Μονάδα Λοιμώξεων

Η Μονάδα Λοιμώξεων της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στελεχώνεται από δύο εξειδικευμένους Λοιμωξιολόγους, την Καθηγήτρια Μ. Τσολιά και τον Επίκουρο Καθηγητή Ν. Σπυρίδη. Η Μονάδα πλαισιώνεται και εκπαιδεύει δύο παιδιάτρους που εξειδικεύονται στη Λοιμωξιολογία, επιστημονικούς συνεργάτες, ειδικευόμενους παιδιάτρους και φοιτητές.

Η Μονάδα ανακαινίσθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, λειτουργεί σήμερα  σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και διαθέτει τέσσερις θαλάμους αρνητικής πίεσης.   Η Μονάδα Λοιμώξεων  είναι  κέντρο αναφοράς για   ασθενείς με σοβαρές ή ειδικές λοιμώξεις και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό πολύπλοκων περιστατικών από την κεντρική και νότια Ελλάδα.  Μία φορά την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη) λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο Λοιμώξεων και ιατρείο παιδικής Φυματίωσης. 

Η Μονάδα παρέχει γνωματεύσεις για λοιμώδη νοσήματα σε όλες τις Κλινικές και τα Τμήματα του νοσοκομείου. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται εβδομαδιαία επίσκεψη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογεννήτων  και το Ογκολογικό Τμήμα. 

Η Μονάδα αναπτύσσει  επίσης σημαντική δραστηριότητα στην παρακολούθηση της χρήσης των αντιμικροβιακών σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και συμμετέχει στην Ο.Ε.Κ.Ο.Χ.Α. με πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή  Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, οι Λοιμωξιολόγοι της Μονάδας  συμμετέχουν στην επιτήρηση, τον έλεγχο και την πρόληψη της μετάδοσης λοιμώξεων στο νοσοκομείο.
  
Στα πλαίσια της Μονάδας Λοιμώξεων λειτουργεί ιατρείο παιδικής φυματίωσης, που ιδρύθηκε το 1981 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Π.  Σπυρίδη. Στο ιατρείο εξετάζονται περίπου 500 παιδιά ετησίως. Μέχρι σήμερα, έχουν εξεταστεί συνολικά περίπου 7.000 παιδιά με φυματίωση, φυματιώδη λοίμωξη ή έκθεση σε ενεργό φυματίωση στο άμεσο περιβάλλον τους και περίπου 11.000 παιδιά για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της δερμοαντίδρασης Mantoux. Αντιμετωπίζονται επίσης παιδιά που έχουν μολυνθεί με περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια.    Το ιατρείο συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχο Ιατρείο Φυματίωσης για ενηλίκους ασθενείς του Νοσοκομείου  Σωτηρία, καθώς και με το Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων του ίδιου Νοσοκομείου. Το ιατρείο συνεργάζεται επίσης με το ΚΕΕΛΠΝΟ και είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου παιδικής φυματίωσης (Paediatric Tuberculosis Network European Trials Group, PTBNET) που αναπτύσσει σημαντικής ερευνητικής δραστηριότητα στην παιδική φυματίωση  στην Ευρώπη. 
 
Τα μέλη ΔΕΠ που στελεχώνουν  τη Μονάδα Λοιμώξεων  αναπτύσσουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με  σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.   Η Καθηγήτρια κα Μ. Τσολιά διετέλεσε γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID) Λοιμωδών Νόσων για δύο θητείες. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες  της Μονάδας Λοιμώξεων υποστηρίζονται από  το ερευνητικό εργαστήριο της Μονάδας Αλλεργιολογίας-Ανοσολογίας όπου  εφαρμόζονται οι νέες μέθοδοι διάγνωσης της φυματίωσης, καθώς και από  το εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας  της Β΄ΠΠΚ. Πρόσφατα, ιδρύθηκε στη Μονάδα Λοιμώξεων και Μονάδα Κλινικής Έρευνας στις Παιδιατρικές Λοιμώξεις στην οποία διεξάγονται χρηματοδοτούμενες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες αντιβιοτικών και εμβολίων. Η Μονάδα Λοιμώξεων συμμετέχει επίσης σε εθνικές και ευρωπαϊκές  ερευνητικές συνεργασίες, όπως με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO),  το  Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης της παιδικής φυματίωσης (PTBNET) (του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος),  το   GARPEC – PENTA ID  και το PED-MERMAIDS PENTA ID. Η Μονάδα συμμετέχει  στο ερευνητικό   πρόγραμμα PERFORM  (Personalised Risk assessment in Febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon2020. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης  των ασθενών με πυρετό με τη μελέτη και χρήση νέων   γονιδιωματικών και πρωτεωμικών μεθόδων.