Σεμινάρια Εκπαίδευσης «Νέα Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας»

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε

Η νέα δοκιμασία διακρίνει παιδιά που εμφανίζουν Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος από αυτά με απλή καθυστέρηση λόγου.
Νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας για την έγκαιρη διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Σεμινάρια Εκπαίδευσης της Νέας Δοκιμασίας
για Παιδιάτρους και Επαγγελματίες Υγείας
(ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες ειδικής αγωγής)
 
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα γίνονται στο
Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Επάρκειας.
 
Περισσότερες πληροφορίες:
www.developunit.gr
Τηλ. Επικ.: 213 2009186 & 198