ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Στα πλαίσια λήψης μέτρων για την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, η χρήση μάσκας από παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, είναι  απαραίτητη  αλλά  ταυτόχρονα  και  ιδιαίτερα  δύσκολη. Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ προτείνει στρατηγικές εκπαίδευσης  για  τη  χρήση  προστατευτικής  μάσκας  από  παιδιά  με αναπτυξιακές  διαταραχές  για  την  προφύλαξη  τους  σε  χώρους αναγκαίου  συγχρωτισμού  με  αυξημένο  ιϊκό  φορτίο  (π.χ.  σχολεία, λεωφορεία, supermarketκ.α.),  βελτιώνοντας  έτσι  το  βαθμό προστασίας  των  ίδιων  και  των  ευάλωτων  ομάδων  που  ίσως υπάρχουν  στην  οικογένειά  τους.Επισημαίνεται  ότι,  οι  διαταραχές αισθητηριακής  επεξεργασίας  ερεθισμάτων,  που  πολλά  παιδιά εμφανίζουν, καθιστούν το ύφασμα που αγγίζει το δέρματους, ειδικά στο  πρόσωπο,  πραγματικά  δυσάρεστο.  Γι’  αυτό  η  σταδιακή εκπαίδευση, εξοικείωση και τελικά απευαισθητοποίηση στη χρήση της είναι αναγκαία.Η  διαδικασία  που  προτείνεται  είναι  εξελικτική  και  ακολουθεί συγκεκριμένα αναπτυξιακά βήματα που αποτυπώνονται σε εύχρηστο πρόγραμμα (10) δέκα βημάτων…
(Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στο pdf που ακολουθεί)
 

PDFs