Δωρεά και Εθελοντισμός


ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΧΟΡΗΓΟΣ

Κάντε τη διαφορά !!
 
Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε οι χορηγίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και συχνά καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες.
Πολλοί φίλοι της Πανεπιστημιακής Κλινικής έχουν προσφέρει έμπρακτα την υποστήριξή τους τους για τα παιδιά που φροντίζουμε.

Χρηματικές δωρεές
Οι χρηματικές δωρεές χρησιμοποιούνται για την απόκτηση εξοπλισμού ο οποίος βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους μικρούς ασθενείς, όπως είναι οξύμετρα, monitors, πιεσόμετρα και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο. Οι χρηματικές δωρεές κατατίθεται στον λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.
 
Δωρεές υλικών αγαθών
Ρούχα, βιβλία και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, πάντα καθαρά και σε καλή κατάσταση μπορούν να συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα και χαρά στα παιδιά μας.

Εναλλακτικά ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να φροντίσει ο ίδιος για την αγορά εξοπλισμού.
Κατάλογος με τις ανάγκες τις κλινικής μας.
  • οξύμετρα
  • μόνιτορ ρυθμού αναπνοής
  • εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
  • ηλεκτρονικά πιεσόμετρα
  • συσκευές χορήγησης γάλακτος