Τσολιά Μαρία Βιογραφικό

Η Μαρία Τσολιά, MD, Phd, είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και Διευθύντρια της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Νοσοκομείο Παίδων  «Π. & Α. Κυριακού». Η κα Μ. Τσολιά αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του  ΕΚΠΑ το 1983 με βαθμό  «Άριστα». Εκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική στο University of Medicine and Dentistry of New Jersey  στο Newark του New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στις Λοιμώξεις στο Robert Wood Johnson Medical School στο New Brunswick του New Jersey και στο Columbia University Medical Centre στη Νέα Υόρκη υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Anne Gershon. Μετά την ολοκλήρωση της  εξειδίκευσής της μέχρι σήμερα, εργάζεται  στη Β ' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου έχει υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες ενώ από το 2013 εξελέγη τη θέση του Διευθυντή- Καθηγητή  της Κλινικής.
 
H Καθηγήτρια κα Τσολιά έχει διατελέσει για δύο θητείες Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID) καθώς και ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων. Η κα Τσολιά είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ,  της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο της Φυματίωσης  και Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Παίδων  Π. και Α. Κυριακού. Έχει οριστεί συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ για την εκπαίδευση στην Παιδιατρική και είναι μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων  της Παιδιατρικής και της Λοιμωξιολογίας.  
 
Η κα Μ. Τσολιά είναι υπεύθυνη της Μονάδας Παιδιατρικών Λοιμώξεων καθώς και της Μονάδας Κλινικής Έρευνας στις Λοιμώξεις  της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής. H Μονάδα συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες αντιβιοτικών και εμβολίων. Η Μονάδα Λοιμώξεων συμμετέχει επίσης σε εθνικές και ευρωπαϊκές  ερευνητικές συνεργασίες, όπως με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO),  το  Ευρωπαϊκό δίκτυο μελέτης της παιδικής φυματίωσης (PTBNET) (του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος),  το   GARPEC – PENTA ID  και το PED-MERMAIDS PENTA ID. Η Μονάδα συμμετέχει  στο ερευνητικό   πρόγραμμα PERFORM  (Personalised Risk assessment in Febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon2020. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης  των ασθενών με πυρετό με τη μελέτη και χρήση νέων   γονιδιωματικών και πρωτεωμικών μεθόδων.   
 
Η κυρία Τσολιά έχει ειδικό  ερευνητικό  ενδιαφέρον στην επιδημιολογία των λοιμώξεων που προλαμβάνονται με τους εμβολιασμούς, των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και της φυματίωσης. Έχει επιβλέψει 6  διδακτορικές διατριβές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ  σήμερα διεξάγονται υπό την επίβλεψή της άλλες πέντε. Έχει λάβει μέρος στη συγγραφή περισσότερων  από 100 δημοσιεύσεων  σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά . Από κοινού με την Καθηγήτρια κα Β. Παπαευαγγέλου, οργάνωσαν διετές  μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Παιδιατρικές Λοιμώξεις του ΕΚΠΑ το οποίο ιδρύθηκε το 2017.