Εξ' Αποστάσεως Ειδική Αγωγή

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ    ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ    
  Λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών, η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ συστήνει – όπου είναι εφικτό - την εξ αποστάσεως συνέχιση των συνεδριών Ειδικής Αγωγής στο σπίτι µέσω διαδικτύου από τους ειδικούς θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.λπ.) που τις διενεργούν.   Προς τούτο χαράσσει σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν το απαιτούµενο πλαίσιο για την Εξ Αποστάσεως Ειδική Αγωγή. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συνέχιση των εξατομικευμένων Ειδικών συνεδριών κατά το διάστηµα των περιοριστικών μέτρων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες απευθύνονται σε ειδικούς θεραπευτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να οργανώσουν σωστά τις διαδικτυακές συνεδρίες τους.   Οι οδηγίες παρέχονται δωρεάν από το site της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ. https://developunit.gr/    
Το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας                                       

Λωρέττα Θωμαΐδου
Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ