Ετήσια σεμινάρια ειδικής αγωγής

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής με πρακτικό χαρακτήρα, διάρκειας 420 ωρών για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των νηπιαγωγών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού καθώς και άλλων ειδικών που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Από την μέχρι σήμερα εμπειρία της Μονάδας Αναπτυξιακής παιδιατρικής σε θέματα ειδικής αγωγής, έχει διαπιστωθεί η αυξημένη ανάγκη επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
Για το λόγο αυτό, το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με κύριους στόχους:
• την επιμόρφωση σε ενότητες που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.
   Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων και η κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που στελεχώνουν το χώρο της ειδικής αγωγής ώστε να καταστούν ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο παιδί και την οικογένεια του για τη σχολική και κοινωνική ένταξή του.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.developunit.gr
Τηλ. Επικ.: 213 2009186 & 198