Σύγγελου Αγγελική

H Αγγελική Σύγγελου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2000-2006) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ειδικότητα της Παιδιατρικής εργάστηκε στο Νοσοκομείο The James Cook University, UK και στη Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ‘Παν & Αγλ. Κυριακού’, Αθήνα. Είναι Πανεπιστημιακή Υπότροφος στη Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική με ειδικό γνωστικό αντικείμενο την Παιδιατρική Λοιμωξιολογία και έχει επίσημη θέση εξειδίκευσης στις Παιδιατρικές Λοιμώξεις. Συμμετέχει σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες (PΕRFORM, PRE-Mermaids, Quadrivalent Influenza Vaccine Trial, CazAvi in Urine Infection).  Είναι εκπαιδεύτρια στα σεμινάρια Kαρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης Newborn Life Support (NLS-ERC), European Pediatric Life Support (EPLS-ERC) και συντονίστρια (Coordinator) στο σεμινάριο Pediatric Education for Prehospital Professionals (PEPP-ALS-AAP).