Ξεπαπαδάκη Παρασκευή

Η Παρασκευή Ξεπαπαδάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, B’ Παιδιατρικής Κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών. Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στη Μονάδα Αλλεργιολογίας της ΒΠΠΚ με βαθμό Άριστα. Εκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Αθηνών και εξιδεικεύτηκε στην Αλλεργιολογία στη Μονάδα Αλλεργιολογίας της ΒΠΠΚ. Μετεκπαιδεύτηκε στη διενέργεια πνευμονικών λειτουργιών στο Gothenburg Σουηδίας με υποτροφία από την World Allergy Organization. Ακολούθησε μετεκπαίδευση στη διενέργεια βρογχοσκοπήσεων σε ενήλικες στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών και στην Παιδιατρική Πνευμονολογία και την εκτέλεση βρογχοσκοπήσεων σε παιδιά στο Sheffield Children’s Hospital, United Kingdom. Έχει διατελέσει επικουρική ιατρός από το 2005-2007 και ειδικός συνεργάτης (2007-2009) στη Μονάδα Αλλεργιολογίας, ΒΠΠΚ.
Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικής επιτροπής 19 συνεδρίων, έχει λάβει 10 Ελληνικά και Διεθνή Βραβεία, ενώ από το 2011 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Pediatric board EAACI (Ευρωπαικής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας). Συμμετέχει σε 14 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά προγράμματα και κλινικά πρωτόκολλα.
Έχει 42 διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις και έχει μιλήσει σε 60 Συνέδρια.
Συμμετέχει ενεργά στην κλινική αξιολόγηση παιδιών που εξετάζονται στη Μονάδα Αλλεργιολογίας (ιατρείο ανοσοθεραπείας, τροφικής και φαρμακευτικής Αλλεργίας) της ΒΠΠΚ. Είναι υπεύθυνη του ιατρείου Αναπνευστικής Αλλεργίας της Μονάδας Αλλεργιολογίας. Από τον Ιούνιο του 2014 είναι υπεύθυνη του Πνευμονολογικού Ιατρείου της ΒΠΠΚ.
Στα ειδικά ιατρεία (Πνευμονολογικό ιατρείο και Ιατρείο Αναπνευστικής Αλλεργίας), αξιολογούνται κλινικά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα και διενεργούνται εξειδικευμένες λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων για τη διάγνωση και παρακολούθησης της πορείας των παιδιών, όπως μετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση, παλμική ταλαντωσιμετρία, πνευμονικοί όγκοι με διάχυση), δοκιμασίες βρογχικής πρόκλησης (με μεταχολίνη, μανιτόλη, ποδήλατο), αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών με εκπνεόμενο μονοξείδιο αζώτου.