Κόσσυβα Λυδία

Όνομα: Κόσσυβα Λυδία
Παρούσα θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β΄ Παν/μιακή Παιδιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
 
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Πατρών (1995).
Εξάμηνη εκπαίδευση στο Τμήμα κυτταρικών καλλιεργειών του Αιματολογικού Εργαστηρίου του ΠΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
Εξάμηνη εκπαίδευση στο Ανοσολογικό Εργαστήριο / Τμήμα Ιστοσυμβατότητας του ΠΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”
Συμμετοχή στην οργάνωση κυτταρικών καλλιεργειών του Τμήματος Αιματολογίας - Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων “Αγ. Σοφία”.
Ειδίκευση στην Παιδιατρική στην Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
Εξάμηνη μετεκπαίδευση στην αιματολογία – ογκολογία του Τμήματος Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία» (2007).
Επιμελήτρια του Τμήματος Αιματολογίας/Ογκολογίας (ΚΕΘ) της Α΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»(2005-2006).
2006: Εκλογή σε θέση Λέκτορα Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ Παν/μιακή Παιδιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού».
2012: Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Β΄ Παν/μιακή Παιδιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
2020: Εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  Β΄ Παν/μιακή Παιδιατρική Κλινική – Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
2008-σήμερα: Οργάνωση και λειτουργία του Αιματολογικού εξωτερικού ιατρείου. Σκοπός του ιατρείου είναι η διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιματολογικών προβλημάτων εξωτερικών ασθενών καθώς και ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην κλινική. Το ιατρείο λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού στον τετραψήφιο αριθμό 1535.