Θωμαΐδου Λωρέττα

ΛΩΡΕΤΤΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ- ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ
 
Η παιδίατρος κ. Λωρέττα Θωμαΐδου  είναι Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αριστούχος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής , υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Σ. ΩΝΑΣΗΣ", με μετεκπαίδευση στη Μ. Βρετανία στον τομέα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδικής Αναπηρίας από το 1993.
Είναι υπεύθυνη της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στη Β’ Παιδιατρική Κλινική  του Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέρος του έργου αυτής της μονάδας αποτελούν η διάγνωση και αντιμετώπιση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας, η έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών αποκλίσεων από το φυσιολογικό και η διάγνωση και αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών (προβλήματα λόγου, μάθησης, προσοχής, συμπεριφοράς και επικοινωνίας).
 Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και ποικίλες τιμητικές διακρίσεις αποτελούν δείγμα της έντονης ερευνητικής της δραστηριότητας.
 
Στη  ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ πραγματοποιούνται:
 
1. Διαγνωστική εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών που εμφανίζουν
    καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εξέλιξη Νοητικών, Γλωσσικών και
    Κινητικών δεξιοτήτων και Συμπεριφοράς
2. Εκπαίδευση  εκτοετών φοιτητών, παιδιάτρων, ειδικών θεραπευτών και
    εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Ερευνητικά προγράμματα σε αναπτυξιακά θέματα
4. Δημιουργία πρότυπων αναπτυξιακών δοκιμασιών
5. Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
6. Πρωτοποριακά προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές
    ανάγκες και
7. Συμβουλευτική γονέων
 
Η Μονάδα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο βάσει διεθνώς καθορισμένων προδιαγραφών και είναι στελεχωμένη από 20μελές ειδικό προσωπικό  ειδικών γιατρών και θεραπευτών.
 
Πληροφορίες για την Μονάδα: http://dr-thomaidis.info/dr-aidis/Monada/Monada.html
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132009186, 2132009198