Παπαδόπουλος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, MD, PHD είναι Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη χρονική περίοδο 2013 – 2015 διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) - του μεγαλύτερου παγκοσμίως Επιστημονικού Οργανισμού στον τομέα της Αλλεργιολογίας. Απεφοίτησε απο την Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ολοκλήρωσε την Διδακτορική Διατριβή του με άριστα στο Κέντρο Ανοσολογίας των Λοιμώξεων AIDS, έδρα Μικροβιολογίας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμέσως μετά εκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική, στη Β’ Παιδιατρικη Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών , στο Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α  Κυριακού». Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Αλλεργιολογία, στο Αλλεργιολογικό τμήμα Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπο την διεύθυνση της Αν. Καθ. Φ. Σαξώνη- Παπαγεωργίου. Απο την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του έως σήμερα έχει εργαστεί στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ απο το 2007, είναι υπεύθυνος του Αλλεργιολογικού Τμήματος( http://www.allergy1.gr). Πιστεύοντας σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, εκδίδει ετησίως πεπραγμένα της Μονάδας όπου περιγράφονται οι κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές της. Ενδεικτικά, περιθάλπει ετησίως περί τα 6000 παιδιά με αλλεργικά νοσήματα, οργανώνει πλήρη σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εργαστηρίων κ.α, ενώ δημοσιεύει περι τα 20 ξενόγλωσσα paper. Οι μελέτες του για το ρόλο των ιογενών λοιμώξεων στο άσθμα έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και έχει γι’αυτές λάβει σειρά διεθνών βραβείων. Οι δημοσιεύσεις του ξεπερνούν τις 250, με >17000 citations (H-index: 53,) ( google scholar citations). Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε εθνικά και διεθνή Συνέδρια, με συχνότητα περισσότερα απο 30 ετησίως. Συντονίζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PreDicta, ενώ συμμετέχει ως κύριος ερευνητής, σε αρκετά ακόμα Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει επιβλέψει 13 διδακτορικούς φοιτητές ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 6 διδακτορικές διατριβές.