Γουργιώτης Δημήτριος

Δημήτριος Ι. Γουργιώτης
Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας ΕΚΠΑ (2018-σήμερα)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας ΕΚΠΑ (2013-2018) ,
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας – Μοριακής Διαγνωστικής (1979 - 2018), Β’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Δημήτριος Ι. Γουργιώτης απoφοίτησε από το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Aπέκτησε το τίτλο του Διδάκτορα στην Κλινική Βιοχημεία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (1982). Το 1979 ίδρυσε Το Ερευνητικό Εργαστήριο στη Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ( Β’ΠΠΚ ) που μετεξελίχθηκε στο σημερινό Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής, στο οποίο είναι επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνος μέχρι και σήμερα. Έχει επιβλέψει >130 διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες. Έχει δημοσιεύσει >125 ερευνητικές εργασίες μετά από κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά οι οποίες έχουν >2800 βιβλιογραφικές αναφορές και IF=348.
 
Διοικητικό Έργο στη Κλινική & το Νοσοκομείο
-Υπεύθυνος Τομέα Εκπαίδευσης φοιτητών και ειδικευομένων της Β’ΠΠΚ (2007 – 2018).
-Υπεύθυνος του Τομέα Έρευνας της Β’ΠΠΚ (2007 – 2018).
-Εκλεγμένο μέλος για τρεις θητείες, του Τομέα Υγείας -Μητέρας –Παιδιού για τη γενική συνέλευση 
 της Ιατρικής Σχολής (2011 – 2014)
-Εκλεγμένο μέλος για δύο θητείες στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Π&Α Κυριακού(2010-σήμερα).
-Πρόεδρος για δύο θητείες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Νοσοκομείου Π&Α
  Κυριακού (2010-2018)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  • Ανάπτυξη τεχνικών Μοριακής Βιολογίας για τη μελέτη της έκφρασης νουκλεϊκών οξέων συμπεριλαμβανομένων του DNA, RNA, cDNA, mRNA και ncRNAs . Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται αποσκοπούν στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της έκφρασης γονιδίων με τελικό στόχο τον προσδιορισμό νέων μοριακών βιολογικών δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση,  την ορθή πρόγνωση και την ανταπόκριση στη θεραπεία των μικρών ασθενών στην  Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Η μελέτη των δεικτών αυτών θα συμβάλλει στη καθιέρωση εξατομικευμένων και στοχευμένων θεραπευτικών σχημάτων, ιδίως σε περιπτώσεις υποτροπής, ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθεραπείας.
  • Προσδιορισμός επιπέδων λιποδιαλυτών και υδατοδιαλυτών βιταμινών.
  • Μελέτη Νευρολογικών νοσημάτων κυρίως αθροιστικών λυσοσωμικών  όπως η νόσος Fabry.
  • Μελέτη χρόνιων νοσημάτων των παιδιών (παιδικός διαβήτης τύπου Ι, σπειραματονεφρίτιδα, αθηρωμάτωση, επιληψία, νοσήματα συνδετικού ιστού).
  • Απομόνωση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών.
  • Ταυτοποίηση Νέων Βιολογικών Δεικτών για την πρώιμη μη επεμβατική ανίχνευση κυήσεων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση προεκλαμψίας (ΕΣΠΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ, 2012-2016).